Recognizing Success, Rewarding Excellence

Πολλά κράτη έχουν θέσει την κυκλική οικονομία στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής τους, καθώς συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων, στον περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εκτός από τα οφέλη για το περιβάλλον, μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική ευημερία, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και μπορεί να αποτελέσει πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η κυκλική οικονομία είναι σε κάποιο βαθμό η μετεξέλιξη της ανακύκλωσης, έχει όμως και σημαντικές διαφορές γιατί επιδιώκει να αλλάξει ριζικά τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, ώστε να μειωθούν οι ροές υλικών που εισέρχονται (φυσικοί πόροι) και εξέρχονται (απόβλητα, εκπομπές) από τον οικονομικό κύκλο. Η ανακύκλωση είναι ένα από τα πολλά εργαλεία της κυκλικής οικονομίας για το στόχο αυτό. Στην κυκλική οικονομία, επίσης, το προϊόν σχεδιάζεται εξαρχής, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ανακατασκευή και να επαναχρησιμοποιηθεί. Συζητάμε επίσης για νέα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης – π.χ. ο καταναλωτής δεν «αγοράζει» το προϊόν, παρά μόνο αποκτάει δικαίωμα χρήσης, έτσι, όταν δεν το χρειάζεται πια, το επιστρέφει και ο παραγωγός αναλαμβάνει την ανακατασκευή του ή την ανακύκλωσή του.

Στο πλαίσιο αυτό τα Circular Economy Awards έρχονται για να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας τις βέλτιστες πρακτικές και τις σύγχρονες τεχνολογίες ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νέα κυκλικά μοντέλα οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και τις εταιρείες που διαθέτουν την σχετική τεχνογνωσία ή τεχνολογία και συνδράμουν στην εν λόγω προσπάθεια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ
10.12.2021

Κριτική Επιτροπή

Τις υποψηφιότητες στα Circular Economy Awards αξιολογεί κριτική επιτροπή με καταξιωμένα στελέχη από τις σημαντικότερες εταιρείες της αγοράς.

Προεδρείο Κριτικής Επιτροπής

Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Βουλευτής Νομού Ηλείας Ν.Δ,
Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

Δρ. Κάτια Λαζαρίδη

Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος
Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής

Σκοπός των βραβείων είναι να συμβάλλουν στην:

 • προώθηση της κυκλικής οικονομίας,
 • αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
 • ελαχιστοποίηση των παραγομένων στερεών αποβλήτων μέσω δράσεων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης,
 • ενίσχυση και αναβάθμιση της ανακύκλωσης όλων των ρευμάτων αποβλήτων,
 • ενεργειακή αξιοποίηση των παραγομένων στερεών αποβλήτων.

Στόχος των βραβείων είναι να:

 • Κινητοποιήσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.
 • Λειτουργήσουν ως μέσο καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
 • Αποδώσουν την απαιτούμενη έμφαση σε έναν από τους δυναμικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς κλάδους.
 • Αναδείξουν τις προσφερόμενες λύσεις και τεχνολογίες για την πιο αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Αναδείξουν την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών αγορών μέσω της ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
 • Προβάλλουν τους νικητές των βραβείων και προωθήσουν τις σχετικές προσπάθειές τους για την διαχείριση αποβλήτων ως φωτεινά παραδείγματα.

Γιατί να συμμετάσχω;

 • Αναγνώριση / Αξιοπιστία
  Ένα βραβείο σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας έχει αξιολογηθεί
  θετικά από τους ειδικούς που απαρτίζουν την επιτροπή,
  αναγνωρίζεται και αποκτά αξιοπιστία.
 • Μέτρηση της Επιτυχίας / Benchmarking
  Μέσω της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι διακρίνουν πού
  τοποθετούνται οι υπηρεσίες / προϊόντα τους σε σχέση με την
  αγορά, τα διεθνή standards και τις προσδοκίες των αξιολογητών.
 • Ανατροφοδότηση / Feedback / Βελτίωση
  Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα σχόλια των αξιολογητών –
  εφόσον το ζητήσουν – ώστε να λάβουν γνώση για τα σημεία
  βελτίωσης που οι ειδικοί αξιολογητές προτείνουν.
 • Προβολή / Δημοσιότητα
  Μια διάκριση προσφέρει πολλαπλά εργαλεία και ευκαιρίες για
  ευρύτερη δημοσιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Ανταμοιβή / Κίνητρο στις ομάδες
  Η διάκριση προσφέρει σημαντική αναγνώριση στις
  προσπάθειες των ομάδων και ενισχύει το ηθικό των
  εργαζομένων.
 • Ενίσχυση Πωλήσεων
  Έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι ένα βραβείο ενισχύει
  την άποψη των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών
  / προϊόντων μιας εταιρείας και συνεισφέρει θετικά στις
  πωλήσεις.

Winners' kit

Οι νικητές λαμβάνουν:

Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής
& τις κατηγορίες βράβευσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email σας για να κατεβάσετε το αρχείο με τις κατηγορίες και τους όρους συμμετοχής των βραβείων, καθώς και για να επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος της BOUSSIAS και να σας ενημερώσει περαιτέρω για τις κατηγορίες βράβευσης και να απαντήσει σε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

newsletterConsent
Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου.*

Ενότητες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία.

Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων.